SMS’en

Hoe werkt DigiTrail? Hieronder staan de twee stappen die voorkomen bij gebruik van tijdregistratie door deelnemers. Voor de gebruikte voorbeelden is de evenementcode TRAIL, de teamcode BLOEM en de onderdeelcode BOSPAD gebruikt.

 1. Aanmelden telefoon via SMS
  Verstuur de volgende tekst:
  [evenementcode][spatie][teamcode]   dus bijvoorbeeld: TRAIL BLOEM
  Hierop volgt een antwoord, zo niet gebruik dan een andere telefoon.
 2. Tijdregistratie tochtonderdeel
  Bij elke nieuw onderdeel vind je de onderdeelcode. Verstuur voordat je aan het onderdeel begint met een aangemelde telefoon:
  [evenementcode][spatie][onderdeelcode]   dus bijvoorbeeld: TRAIL BOSPAD

NB Halverwege de tocht een andere telefoon gebruiken? Dat kan, meld wel eerst de telefoon aan met de juiste teamcode, volgens stap 1.

Tijdens en na de tocht kan je je digitale spoor terugzien op de DigiTrail volgpagina